โอนเงินค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 2/56

เรียน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

              ด้วยงานการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 2/56 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 กรุณาตรวจสอบยอดเงินของท่านได้ตามสาขา ดังนี้

  1. สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  2. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  3. สาขาการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์

About keswalee.c