ติดต่องานการเงิน

โครงสร้างงานการเงิน

422572_383149871701132_1638835638_nนางสาวจิราภรณ์     แพรวพราย
หัวหน้างานการเงิน
โทร.086-1070340

นางสาวปุณิกา  สุระดม                    นางสาวยุภาวดี  กิจทวีพิพัฒน์                     นางสาวเกศวลี  แฉล้มเขตร
โทร.086-8931348                                   โทร.085-3953044                                     โทร.0859684442


งานการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-281-9756-8 ต่อ 2408  โทรสาร : 02-2819759

About the Author